करा ?आमच्यासोबत दोस्ती ?लढनं अवघड होईल, नाहीतर लिहीन? असा इतिहास कि वाचनं ??अवघड होईल.

 
0

करा ?आमच्यासोबत दोस्ती ?लढनं अवघड होईल, नाहीतर लिहीन? असा इतिहास कि वाचनं ??अवघड होईल.