तुला☝ बघणारे लाखो ?असतील पण, माझा भाऊ ?जो करोडोमध्ये एक आहे त्याच्यापुढे तुझी काहीच? लायकी नाही?.

 
0

तुला☝ बघणारे लाखो ?असतील पण, माझा भाऊ ?जो करोडोमध्ये एक आहे त्याच्यापुढे तुझी काहीच? लायकी नाही?.