आम्ही? तर "Royal Attitude"? ठेवतो, पण लोकांना ??वाटतं आमच्या सवयी?? खराब आहेत.

 
0

आम्ही? तर "Royal Attitude"? ठेवतो, पण लोकांना ??वाटतं आमच्या सवयी?? खराब आहेत.