दारू आणि माझ्यात खूप वेळा Breakup झालयं, पण ती बेशरम मला दरवेळेस मनवून टाकते.

 
0

दारू आणि माझ्यात खूप वेळा Breakup झालयं, पण ती बेशरम मला दरवेळेस मनवून टाकते.