गुन्हा फक्त इतकाचं झाला कि मी तुझ्यावर प्रेम केलं.?

 
0

गुन्हा फक्त इतकाचं झाला कि मी तुझ्यावर प्रेम केलं.?