सोप नसत हो...! जिवापेक्षा जास्त प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरण ....

 
0

सोप नसत हो...! जिवापेक्षा जास्त प्रेम केलेल्या व्यक्तीला विसरण ....