तुला आज ज्या प्रेमाची किंमत नाही उद्या त्या प्रेमासाठी नक्कीच रडशील..!

 
0

तुला आज ज्या प्रेमाची किंमत नाही उद्या त्या प्रेमासाठी नक्कीच रडशील..!