आठवण करून देतो, पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची.. ओलीचिंब भिजलेली तू, मिठीत माझ्या असल्याची…

 
0

आठवण करून देतो, पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची.. ओलीचिंब भिजलेली तू, मिठीत माझ्या असल्याची…