पावसाची संतत धार, वाऱ्याची झुळूक गार, मी आरशात पाहतोय फार, तिची आठवण येते यार..!

 
0

पावसाची संतत धार, वाऱ्याची झुळूक गार, मी आरशात पाहतोय फार, तिची आठवण येते यार..!