मला तुझी आठवण येतेय, हे ह्या पावसाला कसं कळतं गं, रोज तुझ्या आठवणी भिजवतात, आज बहुतेक हा पाऊस भिजवणार…

 
0

मला तुझी आठवण येतेय, हे ह्या पावसाला कसं कळतं गं, रोज तुझ्या आठवणी भिजवतात, आज बहुतेक हा पाऊस भिजवणार…