बरसणाऱ्या पावसामध्ये कोणी शोधतंय हरवलेले क्षण, कोणी पावसात अश्रु लपवून हलके करतोय मन…

 
0

बरसणाऱ्या पावसामध्ये कोणी शोधतंय हरवलेले क्षण, कोणी पावसात अश्रु लपवून हलके करतोय मन…