ओल्या तुझ्या त्या स्पर्शाला, मंद-मंद असा सुवास आहे, आजही आठवतोय तोच पाऊस, अडकलेला ज्यामध्ये माझा श्वास आहे…

 
0

ओल्या तुझ्या त्या स्पर्शाला, मंद-मंद असा सुवास आहे, आजही आठवतोय तोच पाऊस, अडकलेला ज्यामध्ये माझा श्वास आहे…