रात्री वारा सुटलेला, आणि पाऊस पडत होता, सहज वर पाहीले तर चक्क, चंद्र रडत होता…

 
0

रात्री वारा सुटलेला, आणि पाऊस पडत होता, सहज वर पाहीले तर चक्क, चंद्र रडत होता…