मी मुद्दामच छत्री आणत नाही, पाऊस येणार म्हणून, मला भिजतांना पाहिलं कि, तू छत्रीत घेणार म्हणून…

 
0

मी मुद्दामच छत्री आणत नाही, पाऊस येणार म्हणून, मला भिजतांना पाहिलं कि, तू छत्रीत घेणार म्हणून…