अजूनही आठवतो मला, आपला तो पावसातला क्षण, एकाच छत्रीत जातांना, वेड्यासारखे पाहत होते आपल्याकडे कित्येक जन…

 
0

अजूनही आठवतो मला, आपला तो पावसातला क्षण, एकाच छत्रीत जातांना, वेड्यासारखे पाहत होते आपल्याकडे कित्येक जन…