पाउस पडला अणि भिजलो मी, वा! वा! पाउस पडला अणि भिजलो मी, वा! वा! अरे पुढे काय झाले? काय होणार होते? उन् पडले अणि सुकलो मी!

 
0

पाउस पडला अणि भिजलो मी, वा! वा! पाउस पडला अणि भिजलो मी, वा! वा! अरे पुढे काय झाले? काय होणार होते? उन् पडले अणि सुकलो मी!