रिमझिम पावसात तुला वाटत असेल चिंब भिजावे, पाणी उडवत गाणी गातांना कोणीतरी खास भेटावे हो ना? ए हो बोल ना!! लाजायचं काय त्यात प्रत्येक “बेडकाला” असेच वाटते.

 
0

रिमझिम पावसात तुला वाटत असेल चिंब भिजावे, पाणी उडवत गाणी गातांना कोणीतरी खास भेटावे हो ना? ए हो बोल ना!! लाजायचं काय त्यात प्रत्येक “बेडकाला” असेच वाटते.