SMS झाला असेल थोडा ओला, कारण SMS सेंड केला अणि पाउस आला, वाचायच्या आधी पुसून घे त्याला, पण जरा जपून, कारण त्यात आहे आपल्या मैत्रीचा ओलावा… हैप्पी मानसून!

 
0

SMS झाला असेल थोडा ओला, कारण SMS सेंड केला अणि पाउस आला, वाचायच्या आधी पुसून घे त्याला, पण जरा जपून, कारण त्यात आहे आपल्या मैत्रीचा ओलावा… हैप्पी मानसून!