स्वभावातील गोडीने आणि जिभेवरील माधुर्याने माणसे जोडली जातात.

 
0

स्वभावातील गोडीने आणि जिभेवरील माधुर्याने माणसे जोडली जातात.


love whatsapp image status