ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो कधीही हरू शकत नाही.

 
0

ज्याच्याजवळ उमेद आहे तो कधीही हरू शकत नाही.


love whatsapp image status