आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका

 
0

आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका


love whatsapp image status