जगा इतक कि आयुष्य कमी पडेल, हसा इतक कि आनंद कमी पडेल, कही मीलडले तर नशीबाचा खेळ आहे, पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देन भागच पडेल.

 
0

जगा इतक कि आयुष्य कमी पडेल, हसा इतक कि आनंद कमी पडेल, कही मीलडले तर नशीबाचा खेळ आहे, पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देन भागच पडेल.


love whatsapp image status