मानवाचा दानव होणे ही त्याची हार, मानवाचा महामानव होणे, हा त्याचा चमत्कार आणि मानवाचा मानव होणे हे त्याचे यश आहे.

 
0

मानवाचा दानव होणे ही त्याची हार, मानवाचा महामानव होणे, हा त्याचा चमत्कार आणि मानवाचा मानव होणे हे त्याचे यश आहे.


love whatsapp image status