आयुष्यात कधीही कोणासमोर स्वता:च स्पष्टीकरण देत बसु नका कारन ज्याना तुम्ही आवडता त्याना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते अन ज्याना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या स्पष्टिकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तैयार होत नाही.

 
0

आयुष्यात कधीही कोणासमोर स्वता:च स्पष्टीकरण देत बसु नका कारन ज्याना तुम्ही आवडता त्याना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते अन ज्याना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या स्पष्टिकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तैयार होत नाही.


love whatsapp image status