स्वताची तुलना इतरांन बराबर करू नका, तसे केल्यास तुम्ही स्वता:चा अपमान करता आहात...

 
0

स्वताची तुलना इतरांन बराबर करू नका, तसे केल्यास तुम्ही स्वता:चा अपमान करता आहात...


love whatsapp image status