चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो,पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी स्वतालाच चालावे लागते.

 
0

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो,पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी स्वतालाच चालावे लागते.


love whatsapp image status