सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्याचे असते ते एकच वेळी उगड़ झाप करतात एकचवेळी रडतात एकच वेळी झोपतात ते ही आयुष्भर एकमेकांना न बघता.

 
0

सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्याचे असते ते एकच वेळी उगड़ झाप करतात एकचवेळी रडतात एकच वेळी झोपतात ते ही आयुष्भर एकमेकांना न बघता.


love whatsapp image status