नात्याची सुंदरता एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे कारण एक ही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात तर आयुष्भर एकटे राहाल.....

 
0

नात्याची सुंदरता एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे कारण एक ही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात तर आयुष्भर एकटे राहाल.....


love whatsapp image status