जी व्यक्ती तुमच्या प्रगतीवर जळते त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका कारण ती व्यक्ति स्वतापेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ति समजून जळत असते

 
0

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगतीवर जळते त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका कारण ती व्यक्ति स्वतापेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ति समजून जळत असते


love whatsapp image status