जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा चुकाल तेव्हा माफी मागा अन कुणी चुकल तर माफ़ करा

 
0

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा चुकाल तेव्हा माफी मागा अन कुणी चुकल तर माफ़ करा


love whatsapp image status