जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर नोटा मोजू नका| कधी चुकून दोन अश्रू आले तर ते पुसायला किती जण येतात ते मोजा.

 
0

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर नोटा मोजू नका| कधी चुकून दोन अश्रू आले तर ते पुसायला किती जण येतात ते मोजा.


love whatsapp image status