न हरता, न थकता न थांबता प्रयत्न करण्यासमोर कधी कधी नशीब सुद्धा हरत

 
0

न हरता, न थकता न थांबता प्रयत्न करण्यासमोर कधी कधी नशीब सुद्धा हरत


love whatsapp image status