कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही.. आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

 
0

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही.. आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.


love whatsapp image status