नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तो पर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

 
0

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही, तो पर्यंत सगळे काही शक्य आहे.


love whatsapp image status