आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

 
0

आपल्या नियतीचे मालक बना पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.


love whatsapp image status