तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर, लोक हसत नसतील तर , तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.

 
0

तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर, लोक हसत नसतील तर , तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.


love whatsapp image status