शुन्यालाही देता येते किंमत, फक्त त्याच्यापुढे एक होऊन उभे रहा.

 
0

शुन्यालाही देता येते किंमत, फक्त त्याच्यापुढे एक होऊन उभे रहा.


love whatsapp image status