ठाम राहायला शिकावं, निर्णय चुकला तरी हरकत नाही… स्वतःवर विश्वास असला की, जिवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते.

 
0

ठाम राहायला शिकावं, निर्णय चुकला तरी हरकत नाही… स्वतःवर विश्वास असला की, जिवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते.


love whatsapp image status