जेवढं मोठं आपले ध्येय असते, तेवढ्याच मोठ्या अडचणी येतात.

 
1

जेवढं मोठं आपले ध्येय असते, तेवढ्याच मोठ्या अडचणी येतात.


love whatsapp image status