काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात करून दाखवायच्या असतात.

 
0

काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात करून दाखवायच्या असतात.


love whatsapp image status